Artykuł sponsorowany

Zastosowania zbiorników przeponowych w domowych instalacjach wodnych

Zastosowania zbiorników przeponowych w domowych instalacjach wodnych

Zbiorniki przeponowe to niezwykle istotne elementy współczesnych instalacji wodnych, które gwarantują optymalne działanie systemów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W artykule przedstawimy, jak działają zbiorniki przeponowe oraz jakie funkcje pełnią w domowych instalacjach wodnych.

Jak działają zbiorniki przeponowe?

Zbiorniki przeponowe to specjalne naczynia, w których przechowywana jest woda pod ciśnieniem. Ich budowa opiera się na dwóch komorach oddzielonych elastyczną membraną (przeponą). W jednej komorze znajduje się woda, a w drugiej powietrze pod ciśnieniem. Gdy ciśnienie wody wzrasta, elastyczna membrana ulega rozciągnięciu, co pozwala na magazynowanie nadmiaru wody. W sytuacji spadku ciśnienia, powietrze z komory sprężonej powoduje skurcz membrany i wypychanie zgromadzonej wcześniej wody do instalacji.

Jakie funkcje w domowych instalacjach wodnych pełnią zbiorniki przeponowe?

  • Stabilizacja ciśnienia wody

Zbiorniki przeponowe służą przede wszystkim do stabilizacji ciśnienia wody w domowej instalacji. Dzięki nim, użytkownicy mogą korzystać z wody o stałym ciśnieniu, niezależnie od ilości pobieranej wody. Zapobiega to nagłym zmianom ciśnienia, które mogą prowadzić do uszkodzeń instalacji oraz urządzeń podłączonych do niej.

  • Zabezpieczenie przed przegrzewaniem i zamarzaniem

Zbiorniki przeponowe pełnią również funkcję zabezpieczającą przed przegrzewaniem i zamarzaniem systemów ogrzewania. W przypadku wzrostu temperatury wody, jej objętość się zwiększa, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia w instalacji. Zbiornik przeponowy w Gdańsku magazynuje nadmiar wody, zapobiegając tym samym uszkodzeniom instalacji. Ponadto, zbiorniki te chronią system przed zamarzaniem, gdyż zgromadzone w nich powietrze pozwala na ekspansję wody podczas jej zamarzania.

  • Redukcja hałasu i oszczędność energii

Zastosowanie zbiorników przeponowych w domowej instalacji wodnej przyczynia się także do redukcji hałasu generowanego przez pracę pompy oraz oszczędności energii. Dzięki zgromadzonemu zapasowi wody, pompa nie musi być uruchamiana za każdym razem, gdy pobierana jest woda. Oznacza to mniejsze zużycie energii oraz mniejszą ilość hałasu generowanego przez pracującą pompę.

  • Ochrona urządzeń hydraulicznych

Zbiorniki przeponowe chronią również urządzenia hydrauliczne, takie jak zawory, mieszacze czy pompy, przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę o zbyt wysokim ciśnieniu. Dzięki stabilizacji ciśnienia wody, ryzyko awarii tych urządzeń jest znacznie mniejsze, co przekłada się na dłuższą żywotność całej instalacji.