Artykuł sponsorowany

Kiedy sporządza się odpisy notarialne?

Kiedy sporządza się odpisy notarialne?

Odpisy notarialne są niezbędnym elementem wielu transakcji prawnych i stanowią ważny dowód zawarcia umowy czy innego rodzaju aktu prawnego. W Warszawie, a szczególnie na terenie dzielnicy Włochy, istnieje wiele kancelarii notarialnych, które świadczą usługi związane z sporządzaniem takich dokumentów. W poniższym artykule omówimy, kiedy należy sporządzić odpis notarialny, jakie są jego rodzaje oraz dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalistów w tym zakresie.

Przeczytaj również: Jak przebiega odrzucenie spadku u notariusza?

Sytuacje wymagające sporządzenia odpisu notarialnego

Odpisy notarialne są wymagane w różnych sytuacjach, które związane są z zawieraniem umów czy innych aktów prawnych. Przykładem może być sprzedaż nieruchomości, gdzie konieczne jest sporządzenie notarialnego aktu przeniesienia własności. Odpis taki będzie wymagany również przy spadku, gdy trzeba udokumentować przeniesienie praw do nieruchomości na rzecz spadkobierców. Inne przypadki, w których może być potrzebny odpis notarialny to m.in. zawarcie umowy małżeńskiej majątkowej, ustanowienie hipoteki czy też założenie spółki.

Rodzaje odpisów notarialnych

Wyróżniamy dwa główne rodzaje odpisów notarialnych – zupełne i krótkie. Odpis zupełny to taki, który zawiera całą treść oryginalnego dokumentu, wraz z wszelkimi załącznikami i adnotacjami. Jest on najczęściej wymagany przez urzędy czy instytucje finansowe. Odpis krótki natomiast jest skróconą wersją oryginału, która zawiera tylko najważniejsze informacje dotyczące danego aktu prawnego. Tego rodzaju odpis może być wystarczający np. dla celów informacyjnych czy dowodowych w postępowaniach sądowych.

Korzyści wynikające z korzystania z usług notariusza

Sporządzenie odpisu notarialnego w Warszawie Włochy przez profesjonalistę gwarantuje, że dokument ten będzie spełniał wszystkie wymogi formalne oraz prawne. Notariusz bowiem posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które pozwala mu na prawidłowe sporządzenie takiego dokumentu. Ponadto, odpisy sporządzone przez notariusza mają większą moc prawną niż te przygotowane samodzielnie przez strony umowy. W przypadku sporu czy kontroli ze strony organów państwowych, takie odpisy będą stanowić niezbity dowód na zawarcie danego aktu prawnego. Dlatego warto skorzystać z usług notariusza, zwłaszcza gdy chodzi o ważne i skomplikowane transakcje prawne.