Artykuł sponsorowany

Jakie są rodzaje deklaracji podatkowych?

Jakie są rodzaje deklaracji podatkowych?

Deklaracje podatkowe to obowiązkowe dokumenty, które każdy podatnik musi złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym. W Polsce istnieje kilka rodzajów deklaracji podatkowych, które różnią się w zależności od rodzaju podatku oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej. W tym artykule przedstawimy trzy najważniejsze rodzaje deklaracji podatkowych, które dotyczą najpopularniejszych podatków w Polsce.

Przeczytaj również: Co jest konieczne do utworzenia spółki handlowej?

Deklaracje podatkowe i ich charakterystyka

PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) jest jednym z najważniejszych podatków w Polsce. Deklaracja PIT jest składana przez osoby fizyczne, które uzyskały dochody z różnych źródeł, takich jak wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta czy dochody z działalności gospodarczej. W zależności od źródła dochodu, istnieją różne formularze deklaracji PIT, np. PIT 37 dla osób uzyskujących dochody ze stosunku pracy, PIT 36 dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy PIT 28 dla osób uzyskujących przychody z najmu. Deklaracje PIT należy złożyć do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) dotyczy spółek kapitałowych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne. Taka deklaracja podatkowa w Krakowie jest składana przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą. Formularzem, który muszą wypełnić podatnicy płacący CIT, jest formularz CIT 8. Deklarację CIT należy złożyć do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, czyli najczęściej do końca marca.

VAT (podatek od towarów i usług) jest podatkiem pośrednim, który obciąża konsumenta finalnego. Deklaracja VAT jest składana przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług opodatkowanych VAT. W Polsce istnieją dwa rodzaje deklaracji VAT – VAT 7 dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz VAT 7K dla podatników rozliczających się kwartalnie. Deklaracje VAT należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym – w przypadku VAT 7 do 25. dnia każdego miesiąca, a w przypadku VAT 7K do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.