Artykuł sponsorowany

Jaka jest maksymalna grubość blach, przecinanych za pomocą lasera?

Jaka jest maksymalna grubość blach, przecinanych za pomocą lasera?

W dobie nowoczesnych technologii, coraz częściej zastanawiamy się nad możliwościami jakie oferuje nam precyzyjne cięcie laserowe. Jednym z kluczowych aspektów tej metody jest maksymalna grubość blach, które można przecinać za pomocą lasera. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, analizując czynniki wpływające na efektywność procesu cięcia oraz przedstawiając praktyczne zastosowania tej innowacyjnej technologii w przemyśle metalowym.

Jakie są ograniczenia techniczne cięcia laserowego?

Wycinanie laserem blach to proces, który wykorzystuje skoncentrowany strumień światła do stopienia i odparowania materiału. Chociaż technologia ta pozwala na bardzo precyzyjne cięcie różnych materiałów, istnieją pewne ograniczenia techniczne, które wpływają na maksymalną grubość blach przecinanych za pomocą lasera. Najważniejszym czynnikiem jest moc lasera - im większa moc, tym większa zdolność do cięcia grubszych materiałów. Inne czynniki wpływające na efektywność procesu to rodzaj lasera (CO2 czy włóknowy), rodzaj materiału oraz parametry cięcia, takie jak prędkość i ciśnienie gazów ochronnych.

Maksymalna grubość blach przecinanych za pomocą lasera zależy w dużej mierze od rodzaju lasera. W przypadku laserów CO2, które są najbardziej popularnym typem lasera stosowanym w przemyśle, można przecinać blachy o grubości do 20 - 25 mm. Wycinanie blach laserem włóknowym który jest nowocześniejszym rozwiązaniem, pozwala na cięcie blach o grubości nawet do 30 mm. Warto jednak zauważyć, że wyższa grubość blach może wpływać na jakość cięcia oraz czas realizacji procesu.

Czy rodzaj materiału wpływa na maksymalną grubość blach przecinanych za pomocą lasera?

Odpowiedź na to pytanie brzmi - tak. Rodzaj materiału ma istotny wpływ na maksymalną grubość blach przecinanych za pomocą lasera. Stal nierdzewna oraz stal węglowa są materiałami, które można ciąć przy stosunkowo wysokich grubościach - do 25 mm w przypadku laserów CO2 i do 30 mm w przypadku laserów włóknowych. Natomiast aluminium oraz miedź są trudniejsze do cięcia ze względu na ich wysoką przewodność cieplną, co sprawia, że maksymalna grubość blach z tych materiałów wynosi około 12 mm dla laserów CO2 i do 20 mm dla laserów włóknowych.