Artykuł sponsorowany

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Rozwód to zawsze trudne wydarzenie, zarówno emocjonalnie, jak i prawnie. Jednym z najważniejszych aspektów tego procesu jest podział majątku między małżonków. Warto zatem wiedzieć, jak przebiega ten proces i jakie są jego konsekwencje.

Przeczytaj również: Rozwodzisz się i szukasz dobrego adwokata? Dowiedz się, na co zwracać uwagę

Podstawowe zasady podziału majątku po rozwiązaniu małżeństwa

W Polsce obowiązuje zasada wspólności majątkowej, co oznacza, że majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa należy do nich wspólnie. Podział majątku po rozwodzie odbywa się na podstawie umowy między stronami lub orzeczenia sądu. Małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową przed lub w trakcie małżeństwa, która reguluje kwestie podziału majątku w przypadku rozwiązania związku. Jeśli takiej umowy nie ma, sąd dokonuje podziału majątku na wniosek jednego z małżonków.

Przed podziałem majątku w Siedlcach należy ustalić jego wartość. Wartość majątku wspólnego obejmuje zarówno rzeczy ruchome (np. samochód, biżuteria), jak i nieruchomości (np. mieszkanie, działka). Do ustalenia wartości majątku może być potrzebna pomoc biegłego, np. rzeczoznawcy majątkowego. Warto również pamiętać, że do majątku wspólnego nie zalicza się majątku osobistego każdego z małżonków, czyli tego, który nabyli przed zawarciem małżeństwa lub w trakcie jego trwania za środki własne (np. spadek, darowizna).

Warto również pamiętać, że podział majątku po rozwodzie dotyczy nie tylko majątku, ale również długów. Długi zaciągnięte przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa są uważane za długi wspólne i obie strony odpowiadają za ich spłatę. Jeśli jednak sąd uzna, że jeden z małżonków działał na szkodę rodziny lub zaciągnął dług bez zgody drugiego małżonka, może orzec, że dług ten będzie spłacać tylko ten małżonek, który go zaciągnął.

Podział majątku po rozwodzie może wpływać również na kwestie alimentów i opieki nad dziećmi. Sąd może orzec o alimentach na rzecz dzieci oraz na rzecz byłego małżonka, jeśli ten nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wysokość alimentów jest ustalana indywidualnie w zależności od sytuacji finansowej każdej ze stron. Co do zasady, opieka nad dziećmi powinna być sprawowana wspólnie przez oboje rodziców, jednak sąd może orzec o powierzeniu wyłącznej opieki jednemu z nich, jeśli uzna to za korzystne dla dobra dziecka.