Artykuł sponsorowany

Co zrobić, gdy pracodawca nie chce wypłacić należnego wynagrodzenia?

Co zrobić, gdy pracodawca nie chce wypłacić należnego wynagrodzenia?

Czy zdarzyło Ci się, że pracodawca nie chce wypłacić należnego wynagrodzenia? Niestety, takie sytuacje zdarzają się na polskim rynku pracy. Warto wiedzieć, jakie kroki można podjąć, aby dochodzić swoich praw.

Przeczytaj również: Sprawy karne - zaufaj specjalistom

Konsultacja z prawnikiem

Jeśli pracodawca odmawia wypłaty należnego wynagrodzenia, pierwszym krokiem powinno być skonsultowanie się z prawnikiem. Prawnik od prawa pracy z Pragi-Południe pomoże ocenić sytuację i doradzi, jakie działania można podjąć. Ważne jest, aby przed konsultacją zgromadzić wszelkie dokumenty związane z zatrudnieniem, takie jak umowa o pracę, aneksy czy ewentualne pisemne potwierdzenia ustaleń dotyczących wynagrodzenia.

Przeczytaj również: Czy korzystając z usług prawnika masz zapewnioną dyskrecję?

Ważne jest również, aby niezwłocznie zgłosić problem do inspekcji pracy. Inspektorzy mają prawo kontrolować warunki pracy oraz sprawdzać przestrzeganie przepisów prawa pracy przez pracodawców. W przypadku stwierdzenia naruszeń mogą nałożyć na pracodawcę odpowiednie sankcje.

Przeczytaj również: Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Rozwiązanie umowy o pracę

Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy o pracę, tzn. nie wypłaca wynagrodzenia, pracownik może rozważyć rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich terminów wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być korzystne dla obu stron, gdyż pozwala na szybsze zakończenie współpracy i uniknięcie długotrwałego konfliktu. W takiej sytuacji warto jednak pamiętać, aby zawrzeć pisemne porozumienie, które będzie zawierało ustalenia dotyczące wypłaty zaległego wynagrodzenia.

Sądowe dochodzenie roszczeń

Jeśli żadne z powyższych działań nie przyniesie rezultatu, pracownik może zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu pracy. Warto jednak pamiętać, że proces sądowy może trwać długo i wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty sądowe czy wynagrodzenie dla pełnomocnika. W przypadku wygranej sprawy, sąd może nakazać pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia oraz ewentualne odszkodowanie. Ważne jest jednak, aby przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy do sądu, dokładnie przeanalizować swoje szanse na wygraną oraz możliwe koszty procesu.