Artykuł sponsorowany

Co obejmują pomiary pięcioletnie instalacji elektrycznej?

Co obejmują pomiary pięcioletnie instalacji elektrycznej?

Regularne przeglądy instalacji elektrycznej są niezbędnym elementem utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności każdego budynku. Pomiary pięcioletnie to jedna z metod kontroli, która pozwala na sprawdzenie stanu technicznego instalacji oraz wykrycie ewentualnych usterek i zagrożeń. Warto wiedzieć, jakie elementy obejmują takie pomiary, aby mieć pewność, że nasz budynek spełnia wymogi bezpieczeństwa i jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Na czym polegają pięcioletnie pomiary instalacji elektrycznej?

Pomiary pięcioletnie instalacji elektrycznej obejmują szereg czynności kontrolnych, które mają na celu sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów instalacji. W ramach tych pomiarów wykonuje się między innymi badanie rezystancji izolacji przewodów, sprawdzenie skuteczności uziemienia, czy kontrolę wyłączników różnicowo-prądowych. Ponadto, przegląd obejmuje także ocenę stanu technicznego urządzeń elektrycznych oraz ich prawidłowe działanie.

Jednym z kluczowych elementów pomiarów pięcioletnich instalacji elektrycznych jest badanie rezystancji izolacji przewodów elektrycznych. Ma ono na celu sprawdzenie, czy izolacja przewodów nie uległa uszkodzeniu, co mogłoby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak zwarcia czy porażenia prądem. W trakcie tego badania mierzy się wartość rezystancji izolacji między przewodami fazowymi a przewodem ochronnym oraz między przewodami fazowymi a przewodem neutralnym.

Kolejnym istotnym elementem pomiarów pięcioletnich jest sprawdzenie skuteczności uziemienia. Uziemienie to kluczowy aspekt bezpieczeństwa instalacji elektrycznej, gdyż chroni ono przed porażeniem prądem w przypadku uszkodzenia izolacji przewodów lub urządzeń elektrycznych. Podczas sprawdzenia skuteczności uziemienia mierzy się rezystancję pomiędzy punktem uziemiającym a ziemią, co pozwala na ocenę jakości połączenia z ziemią.

Wyłączniki różnicowo-prądowe są istotnym elementem zabezpieczającym instalację elektryczną przed porażeniem prądem oraz pożarem. Ich zadaniem jest natychmiastowe wyłączenie obwodu w przypadku wykrycia niebezpiecznego wycieku prądu. W ramach pomiarów pięcioletnich kontroluje się właściwe działanie tych wyłączników poprzez sprawdzenie czasu i wartości prądu zadziałania.