Zgłoszenie i fiskalizacja kasy fiskalnej — na czym polega? Kasa fiskalna a obowiązki przedsiębiorcy

Sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych związana jest z koniecznością ewidencjonowania obrotu przy pomocy urządzenia rejestrującego. Oprócz zakupu kasy fiskalnej przedsiębiorca musi dopełnić szeregu formalności związanych z jej fiskalizacją i zgłoszeniem. Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy w związku z wprowadzeniem kasy fiskalnej?

Fiskalizacja kasy fiskalnej – na czym polega?

Obowiązujące przepisy nakładają na osoby prowadzące działalność gospodarczą wymóg instalacji kasy fiskalnej. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących przedsiębiorca dokonujący ewidencji sprzedaży towarów i usług zobowiązany jest do przestrzegania zasad wdrażania urządzenia rejestrującego obrót w jego firmie. Fiskalizacja kasy fiskalnej szeroko opisana jest na mojafiskalna.pl/fiskalizacja, gdzie dokładnie, krok po kroku, wskazano proces wprowadzania urządzeń tego rodzaju do przedsiębiorstwa.

Fiskalizacja kasy fiskalnej to proces jednorazowy, który musi zostać poprzedzony zgłoszeniem liczby i miejsca użytkowania kas fiskalnych. Oznacza to, że przed rozpoczęciem ewidencjonowania prowadzący biznes powinien wystosować pismo do właściwego urzędu skarbowego. W zgłoszeniu należy wskazać całkowitą liczbę i adres, miejsca kas, które będą wykorzystywane w firmie. Rejestracji urządzenia można dokonać osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. Warto wiedzieć, że zgłoszenie przed fiskalizacją nie jest konieczne, jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje kasę online, ponieważ proces odbywa się automatycznie.

W kolejnym etapie należy przeprowadzić czynność, która polega na zsynchronizowaniu pracy urządzenia. Fiskalizacja kasy fiskalnej musi zostać przeprowadzona przez serwisanta, który w przyszłości pozostaje odpowiedzialny za obsługę prowadzącego działalność w tym zakresie. Proces zawsze musi zostać zakończony wpisaniem numeru NIP do pamięci urządzenia i sporządzeniem raportu dobowego, który jest jednocześnie potwierdzeniem czynności.

W jakim terminie zgłoszenie kasy fiskalnej?

Po przeprowadzeniu fiskalizacji kasy fiskalnej serwisant dokonujący usługi oraz przedsiębiorca powinni zgłosić dane urządzenia do urzędu skarbowego. Termin zgłoszenia wynosi maksymalnie 7 dni od dnia fiskalizacji. Formularz zgłoszenia należy przedłożyć w urzędzie również w sytuacji, w  której przedsiębiorca zmienia miejsce używania kasy, zmienia siedzibę firmy lub wymienia pamięć fiskalną kasy.

Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?

Co do zasady przepisy nakładają obowiązek kasy fiskalnej wobec przedsiębiorców, którzy sprzedają towary i usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności oraz rolnikom ryczałtowym. Wyjątki dotyczą biznesów, których roczny obrót nie przekroczył 20 000 zł. Zwolnienie dotyczy też m.in. podatników świadczących sprzedaż online, w systemie wysyłkowym. Warunkiem jest tutaj otrzymanie zapłaty w całości na konto lub za pośrednictwem poczty.

www.FajnyBiznes.pl: www.FajnyBiznes.pl

Tekst byl ciekawy? Udostepnij go!

Czekamy na Twój komentarz!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *