Jak zarabiać na obligacjach korporacyjnych? Jakie koszty związane z inwestowaniem w papiery dłużne przedsiębiorstw?

Choć coraz większą popularnością cieszą się alternatywne sposoby inwestowania, takie jak kryptowaluty, wielu inwestorów wciąż szuka bezpiecznych metod lokowanie kapitału lub dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Dlatego coraz częściej mówi się o obligacjach korporacyjnych, które co prawda nie generują tak wysokich zysków, jak inne instrumenty finansowe, ale związane są za to z mniejszym ryzykiem. A jak zarabiać na obligacjach korporacyjnych? I jakie dodatkowe koszty musi ponieść inwestor?

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych

Zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, znajdziesz duży wybór obligacji przedsiębiorstw o różnym oprocentowaniu, który będzie jednym z najbardziej interesujących Cię czynników podczas wyboru papierów dłużnych. Czemu? Ponieważ to dzięki oprocentowaniu obligacji zarabiasz. Od czego będzie ono więc zależeć?

Najczęściej oprocentowanie jakie proponuje emitent, związane jest z poziomem ryzyka inwestowania w jego spółkę. Co to oznacza? Jeśli przedsiębiorstwo jest w dobrej sytuacji finansowej i może to udowodnić, oferuje mniej korzystne warunki zakupu obligacji, ale za to ryzyko niewypłacalności firmy jest minimalne. W efekcie? Do portfela inwestora regularnie wpływają zyski, a po terminie wykupu odzyskuje wpłacony kapitał.

A co ze spółkami, które potrzebują pieniędzy na dalszy rozwój, ponieważ są w gorszej kondycji ekonomicznej? Aby zachęcić potencjalnych kupców do zaryzykowania, muszą zaproponować wyższe oprocentowanie. Najczęściej dotyczy to obligacji krótkoterminowych.

Co wpływa na poziom ryzyka? Cztery główne czynniki: zabezpieczenie papierów dłużnych, termin zapadalności, ryzyko kredytowe oraz ryzyko płynności. Więcej informacji na temat ryzyka związanego z inwestowaniem w obligacje korporacyjne możesz znaleźć na http://bestcapital.pl/faq-obligacje-korporacyjne/.

Terminy wypłaty odsetek z papierów dłużnych przedsiębiorstw

Wybierając obligacje korporacyjne należy zwrócić uwagę na to, w jakich okresach wypłacane są odsetki (wynikające oczywiście z wysokości oprocentowania). W zależności od rodzaju kuponu papierów dłużnych, na konto inwestora odsetki mogą wpływać co miesiąc, co pół roku, raz w roku lub dopiero podczas wykupu papierów dłużnych.

Zyski napływają na konto maklerskie i od razu można je reinwestować lub przelać na wybrane konto bankowe. Z tego względu wielu emitentów proponuje obligacje z odsetkami wypłacanymi w krótszych odstępach – to dodatkowa zachęta dla inwestorów, którzy mogą na bieżąco nimi dysponować. Najczęściej takie terminy wybierane są w przypadku inwestycji długoterminowych, gdzie liczy się regularność spłat.

Koszty związane z inwestowaniem w obligacje spółek

Aby móc inwestować, należy posiadać rachunek maklerski, co jest związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Najczęściej kwoty te w skali roku nie są wysokie, ponieważ nie przekraczają 100 zł. Na co zwrócić uwagę? Na wysokość opłaty za prowadzenie rachunku, prowizji od transakcji oraz opłaty za dodatkowe usługi.

Nie można też zapomnieć o opłaceniu podatku od zysków kapitałowych, który dla obligacji wynosi 19%. W zależności od tego, czy inwestujesz na rynku pierwotnym, czy wtórnym, inny będzie sposób obliczania należności.

Jak widać, zyski z inwestowania w obligacje korporacyjne znacznie przewyższają koszty, jakie ponosi inwestor, co sprawia, że to atrakcyjny sposób lokowania kapitału. A co w sytuacji, gdy nie wiesz, jak skutecznie zarabiać na handlu papierami dłużnymi? Skorzystaj z pomocy autoryzowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych doradców finansowych, którzy mogą legalnie pomagać w podejmowaniu decyzji dotyczących tych instrumentów finansowych.

www.FajnyBiznes.pl: www.FajnyBiznes.pl

Tekst byl ciekawy? Udostepnij go!

Czekamy na Twój komentarz!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *