Jak wygenerować JPK w programie do faktur

Jednolity Plik Kontrolny to nowa forma kontroli przedsiębiorców. Co to jest JPK, kto ma obowiązek go przesyłać Urzędom Skarbowym i jak go wygenerować w programie do faktur – na te i inne pytania odpowiadamy w artykule.

JPK  – co to jest

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierający informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Plik ten posiada ustandaryzowany układ i format, co sprawia, że można go łatwo przetwarzać.  To nic innego jak elektroniczny format danych pobieranych z aplikacji księgowych i podatkowych firmy, który podatnicy muszą przesyłać organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej. Ten nowy obowiązek został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649). Choć główna idea, jaka stała za wprowadzeniem JPK, to chęć uszczelnienia systemu podatkowego, to nie należy pomijać takich argumentów, jak potrzeba skrócenia czasu wykonywania czynności podatkowych i zmniejszenia ich uciążliwości. Poza ułatwieniem działalności przedsiębiorcom JPK ma także ułatwić pracę organom podatkowych. JPK aktualnie składa się z 7 oddzielnych struktur raportowych:

– JPK_KR – księgi rachunkowe

– JPK_WB – wyciąg bankowy

– JPK_MAG – magazyn

– JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży

– JPK_FA – faktura VAT

– JPK_KPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

– JPK_EWP – ewidencja przychodów.

JPK – kto ma obowiązek i od kiedy

Jednolity Plik Kontrolny działa już w wielu krajach. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, dzięki niemu odnotowano kilkunastoprocentowy wzrost ściągalności podatków.  W Polsce wprowadzenie JPK zostało rozłożone w czasie. Tak wygląda harmonogram wprowadzania JPK:

od 1 lipca 2016 roku obowiązek przysyłania JPK_VAT (pozostałe pliki na życzenie US) dla dużych firm (duży przedsiębiorca to taki, który zatrudnia średniorocznie 250 pracowników lub więcej, lub osiąga roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów EUR lub całkowita suma aktywów bilansu rocznego jest równa bądź wyższa od równowartości w złotych niż 43 milinów EUR).

od 1 stycznia 2017 obowiązek przysłania JPK_VAT (pozostałe pliki na życzenie US) dla średnich i małych firm.

od 1 stycznia 2018 obowiązek przesyłania JPK_VAT (pozostałe pliki na życzenie US) dla mikro firm (według ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz,

– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Jak wygenerować JPK w programie do faktur

Choć Jednolity Plik Kontrolny to kompleksowy zestaw danych dotyczących naszej działalności gospodarczej, to jego tworzenie jest bardzo proste. Obecnie można go w kilka chwil wygenerować z większości dostępnych programów księgowo – finansowych na rynku. My skupimy się na jednych z nich. Jak wygenerować JPK ? – odpowiedź na to pytanie dla użytkowników programu Faktura Small Business nie jest problemem. Aby wygenerować JPK, muszą wejść w Zestawienia/Analizy  -> zakładka e-Kontrola podatkowa (JPK), kliknąć ‘Generuj’, nadać nazwę pliku i wybrać typ. Aplikacja umożliwia generowanie pliku dla faktur VAT JPK_FA, JPK_VAT, a użytkownicy wersji FSB Handel mogą ponadto generować  pliki JPK_MAG. W czasie operacji należy także określić Urząd Skarbowy, pod który podlega podmiot oraz określić okres, za który chcemy wygenerować plik. Po zapisaniu pliku wystarczy go już tylko przekazać księgowej, która prześle go do właściwego Urzędu Skarbowego.

Trzeba także pamiętać, że ustawodawca przewidział sankcje za niewywiązanie się z tego obowiązku. Podatnikowi grozi odpowiedzialność z art. 80 § 1 kodeksu postępowania skarbowego (kara do 120 stawek dziennych). Nieco łagodniej, traktowani są spóźnialscy, może to być potraktowane tylko, jako wykroczenie skarbowe. Podatnicy, którzy dopuszczą się podania nieprawdy lub zatają jakieś informacje, mogą spodziewać się kary grzywny do 240 stawek dziennych.

Podsumowanie

JPK, jak każde nowe rozwiązanie, budzi niepokój, szczególnie małych przedsiębiorców. Nie chodzi tylko o strach związany z dostępem organów do informacji podatkowych (bo ten już miały dawno), ale ten związany z generowaniem i przesyłaniem JPK. Jeśli chodzi o ten drugi aspekt, to na pewno nie muszą się o nic bać użytkownicy programu Faktura Small Business, z którego generowanie pliku jest bardzo proste.

www.FajnyBiznes.pl: admin

Tekst byl ciekawy? Udostepnij go!

Czekamy na Twój komentarz!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *