Szkolenia BHP – czym zajmuje się specjalista technik BHP?

Czym zajmuje się technik bezpieczeństwa i higieny pracy? Jakie wykształcenie trzeba zdobyć, by móc pracować w tym zawodzie? Jakie są perspektywy pracy i jak może wyglądać ścieżka kariery? O tym przeczytacie poniżej.

Nie wszystkie firmy zatrudniają techników BHP, raczej tylko te duże. Jednak wszyscy pracodawcy mają obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP dla pracowników. Dlatego też zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie jest spore i raczej się to nie zmieni. Tym bardziej, że kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów BHP są wysokie. Zatem specjaliści technicy bezpieczeństwa i higieny pracy mogą spać spokojnie jeśli chodzi o stałe zatrudnienie. Mogą także świadczyć usługi doradcze w formie konsultingu.

Czym zajmuje się technik bezpieczeństwa i higieny pracy?

Zakres działania i uprawnienia służby BHP określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osoba zajmująca się BHP prowadzi rejestr wypadków w zakładzie pracy oraz wyjaśnia ich przyczyny. Zapewnia również nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koryguje wszelkie naruszenia. Ponadto prowadzi szkolenia dla pracowników. Jej zadaniem jest przygotowanie kadry do bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań. Nie zapewnia to 100% pewności, że nic złego się nie wydarzy, ale na pewno minimalizuje ryzyko występowania wypadków przy pracy. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza podczas pracy z maszynami, ciężkim sprzętem, na wysokości itp. Technik BHP przygotowuje także różnego rodzaju raporty, analizy i zaświadczenia.

Zasadniczą działalnością techników BHP jest prowadzenie szkoleń dla pracowników na terenie zakładów pracy.

W razie przydarzenia się wypadku przy pracy specjalista ds. BHP przybywa na miejsce zdarzenia, przygotowuje protokół i następnie zajmuje się wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Jaki kurs musi ukończyć technik BHP?

Wymagania kwalifikacyjne, które muszą spełnić pracownicy służby BHP są wymienione we wspomnianym wyżej rozporządzeniu.

By uzyskać tytuł technika BHP, należy ukończyć kurs trwający 1,5 roku i zakończony egzaminem zewnętrznym organizowanym w szkole przez OKE. Absolwent uzyskuje świadectwo MEN. Kursy takie są oferowane przez liczne szkoły policealne, np. tu: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy–technik-bhp-. Uprawnienia w tym zakresie można zdobyć także już w szkole średniej.

Posiadając tytuł zawodowy technika BHP, można zostać inspektorem i starszym inspektorem ds. BHP. By awansować dalej (na specjalistę, starszego specjalistę i głównego specjalistę) trzeba ukończyć uczelnię wyższą. To samo dotyczy możliwości założenia własnej działalności gospodarczej.

Przykładowy program nauczania obejmuje następujące zagadnienia: ergonomię w procesie pracy, ocenę ryzyka zawodowego, podstawy prawa pracy i przedsiębiorczości, techniczne bezpieczeństwo pracy, zagrożenia w środowisku pracy, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oprócz wykształcenia bardzo ważne są predyspozycje, jakie powinna posiadać osoba chcąca wykonywać ten zawód. Specjalista ds. BHP musi stale poszerzać swoją wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje, znać obowiązujące przepisy w zakresie swojej dziedziny. Powinien także posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętności oratorskie, które przydadzą się podczas szkoleń oraz umiejętności interpersonalne.

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie?

Osoby posiadające tytuł technika BHP mogą pracować w: korporacjach, małych i średnich przedsiębiorstwach, firmach zajmujących się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą także świadczyć usługi konsultingowe. Mogą awansować tylko do stopnia starszego inspektora. Jeśli chcą piąć się wyżej po stopniach kariery albo chcą otworzyć własną działalność, muszą ukończyć uczelnię wyższą w zakresie BHP lub inżynierii bezpieczeństwa.

Zarobki specjalisty ds. BHP zależą od kilku czynników, tj. zajmowanego stanowiska, miejsca pracy i stażu. Wynagrodzenie wynosi od 1500 do nawet kilkunastu tysięcy w przypadku prowadzenia własnej działalności. Zazwyczaj jednak osoby pracujące w tym zawodzie zarabiają ok. 2500-5000 zł.

www.FajnyBiznes.pl: www.FajnyBiznes.pl

Tekst byl ciekawy? Udostepnij go!

Czekamy na Twój komentarz!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *