Czy warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego?

Przepisy podatkowe w naszym kraju zdecydowanie nie są jasne i proste do zrozumienia dla przeciętnego obywatela. Mało tego, system podatkowy jest na tyle skomplikowany, że nawet identyczne kwestie bywają odmiennie rozstrzygane przez rozmaite urzędy. Takie niezwykle indywidualne podchodzenie do kwestii podatkowych na pewno nie daje komfortu prowadzenia działalności gospodarczej, czy też innych zagadnień wymagających odprowadzenia podatku. Nawet proceduralne przepisy dotyczące kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego nastręczają wiele problemów i wątpliwości.

Samodzielność nie popłaca

Niektóre osoby próbują samodzielnie studiować przepisy podatkowe i szukają konkretnych odpowiedzi na wątpliwości w Internecie. Trzeba jednak mieć pełną świadomość, że taka droga jest bardzo ryzykowna i w razie popełnienia błędu, stosowny urząd może nałożyć karę. Niestety, nieznajomość przepisów prawa podatkowego nie zwalnia nikogo z ponoszenia odpowiedzialności za niedopatrzenia, złe wyliczenia lub opóźnienia w zapłacie stosownego podatku. Warto więc unikać ryzyka kary za wykroczenie albo też przestępstwo skarbowe. Jest na to jeden niezawodny sposób. Po prostu, należy zwrócić się o pomoc do doradcy podatkowego, który może mieć własne biuro albo też być zatrudnionym w konkretnym Biurze Rachunkowym, takim jak warszawski Kognitariat.

Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego i został powołany zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym. Nie może to być osoba przypadkowa, ponieważ wymogi kwalifikacyjne są naprawdę wysokie. Nie tylko trzeba mieć odpowiedni poziom specjalistycznej wiedzy i zdać niezwykle trudny egzamin państwowy, ale również na bieżąco podnosić kwalifikacje zawodowe poprzez udział w rozmaitych seminariach, konferencjach i szkoleniach. Wiedza merytoryczna musi też być potwierdzona nieskazitelnością charakteru.

Jaki jest zakres usług oferowanych przez doradcę podatkowego?

  1. Interpretacja przepisów

Jak już wspomniano wcześniej, niejednoznaczność przepisów prawa podatkowego w naszym kraju sprawia naprawdę wiele problemów zarówno przedsiębiorcom, jak i zwykłym obywatelom. Doradca podatkowy nie tylko wyjaśni wszelkie wątpliwości w zakresie obowiązków podatkowych, ale także udzieli stosownej porady tak, aby uniknąć popełnienia błędu przez klienta. Dlatego też, warto skorzystać z pomocy doradcy już na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej, a nie w momencie udziału w kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym albo też po wydaniu decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Doradca podatkowy na pewno skutecznie przeprowadzi przez gąszcz przepisów oraz oczywiście wyjaśni, w jakim czasie i co trzeba zrobić w konkretnej sprawie.

2. Pośrednik między urzędem a podatnikiem

Trzeba wyraźnie podkreślić, iż rola doradcy nie ogranicza się do analizy przepisów, ale obejmuje także czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowania, co ma niebagatelne znaczenie. Przeciętny obywatel często nawet nie zna swych praw, nie rozumie oczekiwań urzędników, ani także ich pism. Doradca podatkowy nie tylko opracuje dokładny plan działania, ale także będzie czuwał nad przestrzeganiem wszelkich praw podatnika. Poza tym, może reprezentować swoich klientów w postępowaniach zarówno przez stosownymi organami podatkowymi, jak i przed Sądem Administracyjnym.

3.  Inne kwestie związane z podatkami

Rolą doradcy podatkowego jest również pomoc w tak skomplikowanych kwestiach, jak sporządzenie zeznań oraz deklaracji podatkowych. Doradca podatkowy na pewno ustali najbardziej optymalną formę opodatkowania dla konkretnego klienta i oczywiście poprowadzi księgi podatkowe, a także inne ewidencje desygnowane celom podatkowym. Przedsiębiorcy mający kontakty handlowe z zagranicznymi kontrahentami mogą potrzebować doradztwa w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz pomocy albo też reprezentowania klienta w kwestiach związanych z prawem celnym.

4. Zagadnienia inne niż podatki

Trzeba jeszcze podkreślić, że rola doradcza i wykonawcza doradcy podatkowego nie ogranicza się ścisłe do kwestii podatkowych. Równie istotna, dla wielu osób, może się okazać pomoc w zakresie należności publicznoprawnych takich, jak ubezpieczenia zdrowotne lub składki ZUS, a także porady związane z odpowiednim wykorzystaniem funduszy unijnych, w tym również składanie stosownych wniosków, co wyraźnie podkreślają specjaliści z Biura Rachunkowego Kognitariat.

Bezpieczeństwo współpracy z doradcą podatkowym

To jest niezwykle istotny element, który tym bardziej powinien skłaniać do zwrócenia się o pomoc do fachowca. Przede wszystkim, doradcę podatkowego obejmuje tajemnica zawodowa, co oznacza iż ma prawo odmowy zeznań w sprawie dotyczącej swojego klienta.

Ponadto, każdy doradca podatkowy musi posiadać ważną polisę OC. Waga tego obowiązku widoczna jest szczególnie w sytuacjach, w których zostaje popełniony błąd. Należy wyraźnie podkreślić, iż odpowiedzialność odszkodowawcza za wszelkie błędy i niedopatrzenia spoczywa jedynie na doradcy, a nie na przedsiębiorcy. Tym bardziej widać, jak bardzo ważne jest, aby wszelkimi kwestiami związanymi z podatkami i przepisami prawa podatkowego zajmowali się fachowcy, a nie sam przedsiębiorca. Z całą pewnością jest to dużo mniejszy wydatek, niż ewentualne kary oraz odsetki przy błędach przy samodzielnym prowadzeniu tego typu spraw.

www.FajnyBiznes.pl: admin

Tekst byl ciekawy? Udostepnij go!

Czekamy na Twój komentarz!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *